televisiecomputer

Onderwerp

Bouw van de wijk Transwijk

Korte omschrijving

Leerlingen leren over het ontstaan en de aanleg van Park Transwijk. Zij begrijpen dat met de aanleg van het park rekening is gehouden met de verschillende gebruikers en zij kunnen dit ook herkennen. De leerlingen maken na de theorie een wandeling door het park waarbij aandacht is voor twee kunstwerken in het park.

Type opdracht

Tijdens de wandeling leren de leerlingen bewust observeren. Zij passen de theorie toe die zij geleerd hebben tijdens de les. Hoe ziet het park eruit? Welke gebruiksruimten herkennen  we? Daarnaast is er aandacht voor twee kunstwerken. Wat wordt er uitgebeeld? En wat vind je daarvan?

Download

Zoek lesmateriaal op de kaart