televisiecomputer

Onderwerp

Archeologie, opgravingen

Korte omschrijving

In 2006 is in De Meern bodemonderzoek gedaan om onderzoek of het tracé van de Limesweg terug was te vinden. Deze is gevonden en de weg heeft o.a. over het schoolplein van de Driekoningenschool gelopen. In deze opdracht maken de leerlingen een collage van wat je zoal onder de grond kunt aantreffen en doen ze zelf bodemonderzoek.

Type opdracht

collage maken, bodemonderzoek

Download

Zoek lesmateriaal op de kaart