wereldoorlogen

Onderwerp

WO II, dagboek, bezetting

Korte omschrijving

Theo van den Berg woonde in Veldhuizen en was 11 toen de Duitsers Nederland binnenvielen. In navolging van zijn vader heeft hij belangrijke gebeurtenissen en krantenknipsel bijgehouden in een dagboek. Aan de hand van zijn aantekeningen maken de leerlingen kennis met typische aspecten van WOII zoals de inval en het bonnensysteem. Let op: deze opdracht is erg geschikt als startopdracht in de serie opdrachten over WOII.

Type opdracht

taal (moeilijke woorden, dagboek)

Download

Zoek lesmateriaal op de kaart