wereldoorlogen

Onderwerp

tuinbouw, verkaveling van het land

Korte omschrijving

De Westlandsche Tuin lag in wat nu 't Zand is. In 1920 werd de Westlandsche Tuin verkocht in 19 percelen. Aan de hand van de herinneringen van een oude bewoner van het gebied achterhalen de leerlingen naar wie welk perceel ging en wat diegene ermee ging doen.

Type opdracht

informatief, onderzoeken

Download

Zoek lesmateriaal op de kaart