Onderwerp

vletsloten, dakpanindustrie

Korte omschrijving

De vraag naar dakpannen en bakstenen werd vanaf de 13e eeuw steeds groter, en met name in de 18e en 19eeeuw is er veel klei gewonnen in Leidsche Rijn. Dit gebeurde vooral rond de Alendorperweg. Voor het afvoeren van de klei werden vletsloten gegraven. De leerlingen leren meer over de baksteen en dakpanindustrie en maken daarna zelf dakpannen.

Type opdracht

informatief, handvaardigheid

Download

Zoek lesmateriaal op de kaart