stedenstaten

Onderwerp

opgravingen, beschadiging van monumenten

Korte omschrijving

Bij werkzaamheden op het terrein waar vroeger het omgrachte wooncomplex De Grauwaart stond, zijn de archeologische resten uit de late middeleeuwen twee maal beschadigd. Leerlingen leren over het beschermen van historische resten in de bodem en schrijven een brief naar de gemeente als reactie op een krantenbericht over de beschadiging van De Grauwaart.

Type opdracht

taal (brief schrijven)

Download

Zoek lesmateriaal op de kaart