stedenstaten

Onderwerp

Dagelijks leven, aardewerk

Korte omschrijving

Tijdens archeologisch onderzoek bij het laatmiddeleeuwse wooncomplex De Grauwaart is zo'n 15 kg aardewerk opgegraven, het oudste daterend uit de 13 e eeuw. De leerlingen gaan aan de hand van scherven op zoek naar wat dit voorwerp dit was en waar het voor gebruikt werd. Dit doen bijv. door onderzoek op internet en in de bibliotheek, of door interviews. Let op: voor deze opdracht kunt u een afspraak maken met Birgit Postma

Type opdracht

eigen onderzoek

Download

Zoek lesmateriaal op de kaart