romeinengrieken

Onderwerp

Leger, grens Romeinse rijk

Korte omschrijving

Leerlingen leren via een verhaal, reconstructietekeneningen en achtergrondinformatie meer over wachttorens en zetten een bouwplaat van een wachttoren in elkaar. Op de plaats waar de palen van een Romeinse wachttoren zijn teruggevonden, ligt nu een plaquette die u kunt bezoeken.

Type opdracht

Handvaardigheid

Zoek lesmateriaal op de kaart