romeinengrieken

Onderwerp

Leger, grens Romeinse rijk

Korte omschrijving:

Leerlingen leren via een verhaal, reconstructietekeningen en achtergrondinformatie meer over wachttorens en maken zelf een wachttoren van een melkpak. Evt. kunt u de leerlingenopdracht vervangen door de opdracht en bouwplaat van “wachttoren Groot Zandveld”, deze is makkelijker om te maken.

Type opdracht: 

Handvaardigheid

Zoek lesmateriaal op de kaart